Příroda

Obraz vyjadřující vztah k přírodě, k matce zemi dodávající domov tvorům tvořící její podstatu. Formát A3.