Lukáš K.

Obraz zachycuje právo a pravdu jako závaží vah, které ztělesňují směřování tohoto mladého muže. Právo na opravdové žití, které tvoří podstatu jeho bytí. Je moudrý a spravedlivý. S labutí elegancí dokáže vplout do nelehkých časů a vše s milým úsměvem přečkat a vyřešit.
Formát A4