Vnuknutí

Každá příčina má svůj následek. Uměním je chápat příčinu, abychom dokázali následek ovlivnit. Formát A4.