Sen

Spirála snová stále někam plyne,

nekonečná zdá se být. 

Jednou však cíle dosáhne 

a i člověk svůj konec bude mít.

Do zrcadla svého tam pohlédne,

spatří mozaiku ze vzpomínek skádanou

a cesty, kterými chce dále jít.

Plamen se znovu zahžehne

a onen člověk začne znovu žít.

Probudí se.