Příroda

Obraz vyjadřující vztah k přírodě, k matce zemi dodávající domov tvorům, kteří jsou její podstatou. Formát A3.