Petr K.

Petr je symbolem lví vůle, činů, které pomáhají ostatním nalézat vlastní cestu, vedoucí ke štěstí. Nebyl by oceán bez ryb, tak jako cesta bez lemujících stromů. Na této cestě vyklíčilo semínko, které dozrálo do podoby stromu, stromu pamětníka, stromu proměny. Stromu shazující své listí, rok co rok, stromu, který rok co rok opět vykvétá a rozrůstá se, mění se jako život plný činů, zkušeností a moudrosti. Formát A3.