Mirka K.

Obraz pojednává o člověku s velkým srdcem, který svůj život zasvědtil své velké rodině a starým lidem. Tento člověk je půvabný jako labuť, květina. Jeho koníčkem jsou stromy, zahrada a péče o lidi, kteří to potřebují.

Formá A3.