Květina

Květina roste, kvete a záhy uvadá. Vše má svůj začátek i konec. Životní cesty, které absolvujeme, chyb kterých se na nich dopouštíme, nás činí silnějšími. Na začátku se každá z těchto cest může jevit nejistě, ale proto náš život žijeme. Překonávat vše nejisté a na konci získat zadostiučinění, které nám dává sílu pro další kroky po nové cestě. Formát A4.